مشاوره رایگان : 09126706588

چاپ طلق

طلق ترانسپرنت
پلات و لمینت

چاپ طلق ترانسپرنت

چاپ طلق ترانسپرنت، محصولی است که به وسیله آن فرآیند چاپ‎ طلق انجام می گیرد. به طور کلی، همه نمونه های طلق به یک صورت