مشاوره رایگان : 09126706588

چاپ روی بوم نقاشی

چاپ بوم (کنواس)
چاپ اکوسالونت

چاپ بوم (کنواس)

چاپ بوم (کنواس) یا چاپ دیجیتال روی بوم، یکی از پرکاربردترین روش‎های نساجی در دنیای هنر و دکوراسیون است. بوم های سفارشی قابل تطبیق با