مشاوره رایگان : 09126706588

قیمت بنر فلکسی

چاپ فلکسی
بنر و فلکسی

چاپ فلکسی

آیا به هنگام عبور از خیابان، تابلوهای رنگی و پرنور را مشاهده کرده اید؟ چاپ فلکسی روشی است که به واسطه آن، تابلوها و بیلبوردهای