مشاوره رایگان : 09126706588

نکات در فایل ارسالی برای چاپ

شرایط فایل ارسالی به چاپخانه
آموزش

شرایط فایل ارسالی به چاپخانه

هنگامی که شما طراحی گرافیکی پروژه خود را به ما می سپارید، ما همه ی موارد و نکاتی که باید در هنگام طراحی کار برای