مشاوره رایگان : 09126706588

نصب روز رنگ

برش شبرنگ و روز رنگ
خدمات

برش شبرنگ و روز رنگ

برش شبرنگ و روز رنگ توسط دستگاه کاترپلاتر انجام می شود. در طی این پروسه با استفاده از تیغ دستگاه کاترپلاتر بر روی کاغذهای شبرنگ